Evaluatie Groot Batelaar

Circuit voor forensische psychotherapie
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
Groot Batelaar – een werkeenheid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg – is een unieke kliniek. Het is de enige forensische kliniek in Nederland die open is. Er zijn geen materiële beveiligingsvoorzieningen. De behandeling vindt plaats volgens het sociaal-therapeutische model. Hierbij tracht men recidive van strafbaar gedrag te voorkomen door de bewoners passend sociaal gedrag aan te leren. De bewoners zijn mannen tussen de 18 en 40 jaar met een milde persoonlijkheidsstoornis die veelal vermogens- en geweldsdelicten hebben gepleegd.

Uit dit explorerende onderzoek blijkt dat het niet eenvoudig is voor een open forensische kliniek om de doelstellingen op organisatorisch en behandelinhoudelijk gebied waar te maken. Slechts een klein aantal bewoners voltooit de behandeling volgens de voorwaarden en in de gestelde termijn. Groot Batelaar kan een stap vooruit maken met de verbetering van de kwaliteit, doel-matige registratie, effectmeting, legitimatie van de behandelfilosofie, aanpassing van het be-handel-aanbod en verbetering van het imago van de kliniek.

Groot Batelaar is zich in hoge mate bewust van de situatie. Er is sprake van ziekte-inzicht. In 2003 bestaat de kliniek vijftig jaar. Een moment om stil te staan en terug te kijken, maar ook een moment om vooruit te kijken naar nieuwe kansen, zoals de positionering van de kliniek als landelijke ggz-instelling van het Leger des Heils. De resultaten en aanbevelingen van het on-derzoek beogen de kliniek te ondersteunen in het veranderingsproces.

Onderzoekers

  • Esther Plemper

Thema's

Deel deze publicatie op: