Evaluatie Buurthuizen van de Toekomst

Drie vervolgscenario’s
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 16-12-19
In 2012 is de gemeente Den Haag gestart met het concept Buurthuis van de Toekomst. Dit zijn sportverenigingen, zorg- en welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties in de wijk die naast hun hoofdactiviteit aanvullende activiteiten ondernemen. De activiteiten bestaan onder andere uit de verhuur van ruimtes en activiteiten voor en door buurtbewoners. Inmiddels kent Den Haag 52 Buurthuizen van de Toekomst.

Uit onze evaluatie van het concept Buurthuis van de Toekomst blijkt dat de verenigingen en instellingen door het stempel ‘Buurthuis van de Toekomst’ een toegankelijker en meer maatschappelijk betrokken imago krijgen. Voor de stad Den Haag is het concept Buurthuis van de Toekomst op vier terreinen van toegevoegde waarde.

  • Het faciliteert multifunctioneel gebruik van accommodaties.
  • Het stimuleert dat bewoners zich inzetten voor de stad en dat sportverenigingen transformeren tot open clubs.
  • Het heeft geresulteerd in een breed spectrum aan nieuwe activiteiten voor senioren.
  • Het faciliteert contacten tussen buurtbewoners.

Dit rapport sluit af met drie scenario’s voor het vervolg van het concept Buurthuis van de Toekomst.

Thema's

Deel deze publicatie op: