Evaluatie actieve openbaarmaking toezichtrapporten IGZ

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Dit rapport bevat de evaluatie van het openbaarmakingsbeleid van de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ). De IGZ maakt rapporten van toezichtbezoeken openbaar op zijn website en brengt persberichten uit. Een van de doelen die de IGZ hiermee beoogt is het bevorderen van de naleving. Andere doelen zijn het informeren van patiënten, cliënten en zorgverzekeraars en het afleggen van verantwoording.

In dit onderzoek staat de doelstelling van het bevorderen van de naleving centraal, evenals de evenredigheid van de openbaarmaking. De hoofdvraag is: houdt men zich beter aan de regels als gevolg van de openbaarmaking van de toezichtrapporten? Het onderzoek richtte zich op een groep over wie toezichtsrapporten zijn verschenen, en op een groep voor wie dat niet het geval is. Daartoe zijn eind 2012 en begin 2013 vraaggesprekken gevoerd met zorgaanbieders over wie de IGZ een toezichtrapport openbaar maakte. Naast gesprekken met deze ervaringsdeskundigen is er een enquête uitgezet onder een restgroep van zorgaanbieders en instellingen. Welk effect heeft het openbaar maken van toezichtrapporten op hen en passen zij hun gedrag aan vanwege mogelijke publiciteit?

Onderzoekers

  • J. van ErpExtern
  • Arnt Mein

Met medewerking van

  • Renske van der Gaag
  • S. KouwenhovenExtern

Thema's

Deel deze publicatie op: