Ervaringen met het doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp in de gemeente Amsterdam

Onderzoek binnen het netwerk effectieve jeugdstelsel Amsterdam
PublicatiesGepubliceerd op: 12-10-20
In 2018 is de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland begonnen met de nieuwe inkoopstrategie specialistische hulp. Met de inkoopstrategie beoogt men vier doelen te bereiken, namelijk (1) Meer regie bij ouders en jeugdigen, (2) Integraler werken, (3) Betere samenwerking tussen ketenpartners en (4) Meer resultaatsturing.

Het Verwey-Jonker Instituut en St. Alexander hebben in een kwalitatief onderzoek bekeken in hoeverre de werkwijze in de praktijk bijdraagt aan het bereiken van bovenstaande doelen. In (groeps-)interviews met 62 professionals (afkomstig van de Ouder- en Kindteams, het Loket, Samen Doen, huisartsen, gecertificeerde instellingen en specialistische aanbieders) is ingegaan op hun ervaringen met de werkwijze voortkomend uit de inkoopstrategie.

Het onderzoek laat zien dat de context van de jeugdhulp, o.a. met de stijgende kosten en veranderingen in de werkwijze, niet los kunnen worden gezien van de  gestelde doelen. Overkoepelend is er bij alle professionals steun voor de inhoud van de doelen. Maar er zijn ook onduidelijkheden, bijvoorbeeld in de visies op eigen regie, en knelpunten voor alle doelen te benoemen. In het rapport doen we aanbevelingen over hoe de uitvoering van de doelen in de praktijk verbeterd zou kunnen worden.

Onderzoekers

  • Maaike van RooijenSenior onderzoeker
  • Geeske Strating

Met medewerking van

  • Leo Rutjes

In samenwerking met

M. Voorwinden

N. van de Klundert, MSc

Dr. M.J. Distelbrink

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: