Ervaringen met de éénmalige herbeoordeling

Onderzoeksverslag
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Het UWV is sinds 1 oktober 2004 begonnen met de éénmalige beoordeling van arbeidsongeschikten (met een uitkering volgens WAO, Wajong en WAZ). Het gaat om personen die (op 1 juli 2004) jonger zijn dan 50 jaar. Deze herbeoordelingen zijn ingrijpend, omdat ze uitgevoerd worden op basis van veel strengere criteria dan de gebruikelijke herkeuringen.

De LVA (Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten) wil graag weten wat de ervaringen zijn van mensen die een herbeoordeling hebben ondergaan.
Dit verslag beschrijft de uitkomsten van de vragenlijsten die het Verwey-Jonker Instituut en de LVA hebben uitgezet onder het netwerk van de LVA, waaronder veel lokale spreekuren. In de vragenlijst is onder meer gevraagd of mensen goed geïnformeerd zijn over de procedure, of zij zich voldoende hebben kunnen voorbereiden, wat de uitkomst is van de herbeoordeling en of ze er tevreden mee zijn.

Onderzoekers

  • Esmy Kromontono
  • Trudi Nederland

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: