Ernstig bedreigde vrouwen in de vrouwenopvang

Onderzoek naar veiligheidsrisico's en de mogelijkheden van onderduikadressen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-06
De vrouwenopvang biedt hulp en een veilig onderkomen aan vrouwelijke slachtoffers van geweld door hun partner of familie. Soms vermindert of stopt de dreiging van geweld, maar in andere gevallen blijft of verergert de bedreiging. De opvang varieert daarom van vrij open instellingen tot zeer afgeschermde en geheime verblijfplaatsen.

Dit rapport gaat in op de veiligheidsrisico’s bij de opvang en bescherming van zeer bedreigde vrouwen. Het kan gaan om ernstige vormen van belaging, eerwraak en eergerelateerd geweld, om gedwongen prostitutie, of de betrokkenheid van een crimineel circuit.

De onderzoekers beschrijven vijf cruciale thema’s bij sociale (on)veiligheid in de vrouwenopvang. Het rapport levert aanknopingspunten voor de vergroting van de veiligheid van cliënten, medebewoners en hulpverleners. Steeds vanuit de dilemma’s die de vrouwenopvang zo kenmerken en die samenhangen met aan de ene kant het bieden van hulp en zorg, en aan de andere kant het waarborgen van veiligheid.

Onderzoekers

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: