Eigen kracht ontleed, een praktijkgerichte verheldering

PublicatiesGepubliceerd op: 03-11-17
Binnen de transformatie van het sociaal domein is eigen kracht een centraal begrip. Het wordt gezien als hét wondermiddel in de participatiesamenleving. Maar wat houdt het eigenlijk in?

In hun beleidsnota’s onderkennen veel gemeenten het belang van eigen kracht, maar werken zij het begrip weinig uit. In de literatuur is er geen consensus over de invulling van het begrip. Professionals werken vaak met impliciete, uiteenlopende definities. Er is een zekere professionele verlegenheid met het begrip eigen kracht.

In dit rapport presenteren we een voor professionals richtinggevende conceptualisering van eigen kracht: Wat is eigen kracht nu precies? Welke aspecten van eigen kracht kunnen we onderscheiden? En hoe verhoudt het begrip eigen kracht zich tot begrippen die vaak in een adem worden genoemd, zoals zelfregie, zelfregulatie en zelfredzaamheid? We zien eigen kracht als persoonlijk kapitaal van mensen.

Het kent drie dimensies. Mensen kunnen eigen kracht aanwenden om bepaalde doelen te realiseren. We kijken in deze studie ook hoe de omgang met eigen kracht in de dagelijkse praktijk van professionals in het domein van jeugd en gezin aansluit bij ons concept van eigen kracht. En we bekijken op welke wijze bestaande, erkende interventies gericht op het versterken van eigen kracht en instrumenten die ingezet worden om eigen kracht in te schatten of te meten, aansluiten bij ons concept.

Onderzoekers

 • Rob Gilsing
 • Anna JansmaOnderzoeker
 • Judith Schöne

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: