Effectief beïnvloeden van zorgverzekeraars

Verkennende analyse van de rol van PGO-organisaties in een zorgstelsel met marktwerking
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Dit rapport bevat een eerste verkenning van de rol van patiënten-, consumenten- en ouderenorganisaties (PGO-organisaties) in het nieuwe zorgstelsel met marktwerking. Het is een momentopname aan het begin van het jaar 2007. Door de invoering van de Zorgverzekeringswet is de positie van PGO-organisaties sterk veranderd. De organisaties staan voor belangrijke strategische keuzes. Deze keuzes stellen andere eisen aan hun inzet en hun organisatie.

In het onderzoek is een kader opgenomen voor deze strategische herpositionering van PGO-organisaties. Naast een literatuurstudie stond de praktijk van het onderhandelen centraal, namelijk hoe de PGO-organisaties in het jaar 2006 onderhandelden met zorgverzekeraars over een collectieve ziektekostenverzekering voor hun achterban.

De resultaten van het onderzoek geven een aanzet voor de verdere praktijk van belangenbehartiging binnen de Zorgverzekeringswet. Twee wegen staan open voor PGO-organisaties op de gezondheidsmarkt: ze kunnen kiezen voor een consumentenrol of voor een rol van kritische vernieuwer. Dit rapport laat zien dat een mix van beide rollen de beste strategieën oplevert voor het behartigen van de belangen van zorggebruikers.

Zie ook de website van Wmo to go. Dit is een gearchiveerde website.

Onderzoekers

  • Trudi Nederland
  • Dick Oudenampsen
  • Sandra ter Woerds

Thema's

Deel deze publicatie op: