Eergeweld voorbij

Een nieuwe gemeentelijke aanpak van eergerelateerd geweld
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
De gemeente Rotterdam was de eerste gemeente die in 2006 voortvarend startte met een integrale aanpak van eergerelateerd geweld. Wat nog ontbrak was een inhoudelijke visie gebaseerd op bescherming van slachtoffers en gericht op het versterken van veerkracht en zelfredzaamheid. Vanuit het concept beschermingsarrangement, dat aansluit bij de uitgangspunten van de Wmo, is de aanpak van eergerelateerd geweld nader onderzocht.

De aanpak van eergeweld bestrijkt de fasen van preventie, signalering, interventie en nazorg. In de verkenning hebben de onderzoeksters zich geconcentreerd op de implicaties van bescherming voor deze vier fasen, of cirkels van het bestuurlijke model. De ervaring in Rotterdam leert dat door te denken vanuit de criteria van het beschermingsarrangement inhoudelijke verdieping plaatsvindt. Daarnaast wordt er gerichter gezocht naar een duurzame oplossing, zeker in de fase van signalering, interventie en nazorg. Maar ook voor het opzetten van een preventiebeleid blijkt het beschermingsarrangement handvatten te bieden.

In feite zijn de criteria van het beschermingsarrangement een invulling van de zorgplicht die de gemeente heeft. Deze criteria blijken in de praktijk een toegevoegde waarde te hebben: een beschermingsarrangement draagt bij aan een duurzame oplossing, die aansluit bij de behoeften en de mogelijkheden van de betrokkenen.

Zie ook www.wmotogo.nl

Onderzoekers

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: