Eenzaamheid onder ouderen van Turkse of Marokkaanse komaf

Een verkenning
PublicatiesGepubliceerd op: 13-06-16
De laatste cijfers van het RIVM over eenzaamheid in Nederland (2013) laten zien dat 60 procent van volwassenen met een niet-westerse achtergrond zich eenzaam voelt. Bij autochtone Nederlanders is dit ruim 35 procent. Hoe komt het dat dit percentage zo hoog en het verschil zo groot is? Deze verkenning biedt antwoord op deze vragen en geeft handvaten voor beleid om de eenzaamheid bij migrantenouderen te verminderen.

Coalitie Erbij, de nationale coalitie tegen eenzaamheid, vraagt zich af of dit percentage wel klopt. En mocht dit kloppen, wat hier dan de verklaring voor is. Deze verkenning biedt antwoord op deze vragen en gaat op zoek naar wat de verklaring hiervoor is. Welke voorwaarden zijn er nodig om adequaat beleid in de sociale sector te ontwikkelen om eenzaamheid onder ouderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond te verminderen?

ISBN 978-90-5830-745-3
2016

Download via KIS

Onderzoekers

  • Trudi Nederland
  • Inge Razenberg

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: