‘Eendjes voeren’

Verkenning sociale component Singelplan
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
De vele singels en vlieten zijn voor de stad Rotterdam beeldbepalend. Ze vormen vaak het gouden randje langs drukbevolkte stadsbuurten, het zijn zones van rust en groen in de stad. De gemeente Rotterdam probeert de plaats van de singels in de stad te bevestigen met een grootscheepse opknapoperatie, het Singelplan.

De singels herbergen meer moois en interessants dan we ons realiseren. Ze zijn een gebied om te wandelen of te zitten voor verschillende groepen bewoners, ze hebben een grote aantrekkingskracht op toeristen, maar ook op zwervers en verslaafden. Ze zijn belangrijk voor de verkeerscirculatie en bieden vele autos een parkeerplaats. Dit gebruik staat weer op gespannen voet met de wandelfunctie. Kortom: er spelen in deze schaarse groene ruimte vele belangen die niet allemaal met fysieke ingrepen zijn op te lossen. Daarom besteden de onderzoekers nadrukkelijk aandacht aan het symbolische: belevenissen op de singels kunnen bijdragen aan je identiteit, aan het gevoel dat je deel uitmaakt van een stedelijke samenleving, dat je Rotterdammer bent, of bewoner van een bepaalde wijk. Dit gevoel beïnvloedt de betrokkenheid bij en het gebruik van de ruimte.

In dit onderzoek laten de onderzoekers hun licht schijnen op de wisselwerking tussen de ‘pijlers’ van integraal beleid rond de singels: het samengaan van ruimtelijke, economische en sociale structuurversterking. Wat blijkt: er is een wereld te winnen bij meer inzicht in dit samenspel. De onderzoekers zien de schoonheid van de singels niet als een optelsom van individuen en belangen, maar als een schakering van belangen, betekenissen, relaties: het levend mozaïek.

Om deze diversiteit recht te doen pleiten de onderzoekers voor een aangepast ontwerpproces dat ruimte biedt aan de integrale werkelijkheid van singels, inclusief sociale, symbolische, economische, en fysieke aspecten. Het rapport mondt uit in een voorstel om een dergelijk proces gestalte te geven.

Onderzoekers

  • Kees Fortuin
  • Peter van der Graaf
  • Katja van Vliet

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: