Een wereld gaat open

Projecten voor allochtone ouders en leerlingen ter oriëntatie op onderwijs en beroep. PEWA brochure 3
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-94
Ouders spelen een belangrijke rol in de schoolloopbaan van hun kinderen en dienen daarom goed geïnformeerd te worden over het onderwijs. Voor allochtone ouders is het veelal moeilijker dan voor autochtone om goed ingevoerd te raken in het Nederlandse onderwijs. Het verdient ook extra aandacht om allochtone jongeren te begeleiden bij keuzes in hun schoolloopbaan, op weg naar een beroep.

De PEWA heeft projecten geïnventariseerd die gericht zijn op het vergroten van de kennis van en oriëntatie op leren, school en beroep bij allochtone ouders en leerlingen. Het gaat om buitenschoolse projecten, waarbij buitenschools slaat op initiatiefnemers: instellingen buiten de school die vaak in samenwerking met scholen dergelijke projecten opzetten.

In de brochure wordt een overzicht gegeven van projecten op het genoemde terrein met veel inhoudelijke en praktische informatie over de afzonderlijke projecten. Het doel hiervan is de bekendheid van de projecten te vergroten en de communicatie erover te vergemakkelijken.

Onderzoekers

  • A. van der Veen
  • C.W. Gelauff-Hanzon

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: