Een snelle start voor nieuwe Zeistenaren, evaluatie van de pilot integratieroute voor statushouders in de gemeente Zeist

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 21-12-17

Evaluatie van de pilot integratieroute voor statushouders in de gemeente Zeist

De gemeente Zeist heeft vanaf 2015 veel nieuwe inwoners, in de vorm van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning), verwelkomd. De gemeente kent een lange traditie als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Zij wil een inclusieve gemeente zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Om de integratie te verbeteren en te versnellen heeft de gemeente een nieuwe aanpak ontwikkeld. Deze aanpak, de integratieroute voor statushouders, wordt als pilot ingezet. De integratieroute bestaat uit een app waar nieuwkomers relevante informatie kunnen vinden, een startgesprek (en drie follow-up gesprekken) met de gemeente en uit WegwijZ-bijeenkomsten waar nieuwkomers en organisaties die iets voor vluchtelingen doen, samen komen en elkaar ontmoeten. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde deze pilot. In dit rapport zijn de uitkomsten van deze evaluatie te lezen, en doen wij een aantal aanbevelingen voor de voortzetting van de pilot.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema