Een snelle start voor nieuwe Zeistenaren

Evaluatie van de pilot integratieroute voor statushouders in de gemeente Zeist
PublicatiesGepubliceerd op: 21-12-17
De gemeente Zeist heeft vanaf 2015 veel nieuwe inwoners, in de vorm van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning), verwelkomd. De gemeente kent een lange traditie als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Zij wil een inclusieve gemeente zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Om de integratie te verbeteren en te versnellen heeft de gemeente een nieuwe aanpak ontwikkeld.

Deze aanpak, de integratieroute voor statushouders, wordt als pilot ingezet. De integratieroute bestaat uit een app waar nieuwkomers relevante informatie kunnen vinden, een startgesprek (en drie follow-up gesprekken) met de gemeente en uit WegwijZ-bijeenkomsten waar nieuwkomers en organisaties die iets voor vluchtelingen doen, samen komen en elkaar ontmoeten. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde deze pilot. In dit rapport zijn de uitkomsten van deze evaluatie te lezen, en doen wij een aantal aanbevelingen voor de voortzetting van de pilot.

Onderzoekers

  • Inge Razenberg
  • Merel KahmannVogelperspectief

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: