Een schijn van kans

Twee empirische onderzoekingen naar discriminatie op grond van handicap en etnische afkomst.
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-96

Discriminatie vormt het mechanisme via welke sociale ongelijkheid tot stand komt. Deze bundel bevat twee empirische studies naar ongelijke behandeling van mensen naar ‘ras’ en etnische afkomst en ook naar lichamelijke en geestelijke vermogens. Beide onderzoekingen hebben gemeenschappelijk dat ze zijn uitgevoerd met een overtuigende methode van onderzoek: het levensechte experiment. Marokkaanse mannen en vrouwen evenals Surinaamse mannen en vrouwen reageren als sollicitanten op werkelijk bestaande vacatures. Alleen al het door de telefoon noemen van de naam Mustafa blijkt voor veel werkgevers voldoende om de sollicitant niet uit te nodigen. Het niveau van discriminatie bij het zoeken naar werk blijkt in twintig jaar bijkans verdubbeld. Mensen met een handicap proberen zich in te laten schrijven als gegadigden bij een huwelijksbemiddelingsbureau; mensen in een rolstoel willen mee met een georganiseerde busvakantie naar de zon; ze melden zich aan als publiek bij populaire televisie-opnamen en zo nog een heleboel meer. De onderzoekers vragen degenen die de beslissingen nemen over het al dan niet accepteren van gehandicapten naar hun overwegingen.

I.s.m. het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen te Utrecht en het Verwey-Jonker Instituut te Utrecht.
Bestellen: Uitgeverij Gouda Quint bv. te Deventer.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: