Een nieuw Contract

Een onderzoek naar de haalbaarheid van intergenerationele projecten in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart-Overtoomse Veld
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-97
‘Een nieuw contract’ doet verslag van een onderzoek naar het draagvlak voor samenwerkingsmogelijkheden tussen basisscholen en verzorgings- en verpleeghuizen, ook wel intergenerationele projecten genoemd. Het contact tussen generaties wordt gestimuleerd door georganiseerde activiteiten voor kinderen en ouderen.

Kinderen gaan bij ouderen op bezoek, verzorgen een voorstelling of verlenen hand- en spandiensten. Ouderen vertellen over het leven in een verzorgingshuis, over vroeger of spelen een spelletje met kinderen. Hun specifieke behoeften en competenties worden gecombineerd en benut in het gezamenlijk deelnemen aan activiteiten. Achterliggend idee is de ruilgedachte; jong en oud hebben elkaar wat te bieden en zouden meer voor elkaar kunnen betekenen. Het samen iets doen brengt hen op een speelse manier met elkaars leefwereld in contact waardoor de onderlinge betrokkenheid in buurt en wijk kan toenemen.

Intergenerationele projecten zijn sociale interventies die de verhouding tussen de verschillende generaties nieuw leven proberen in te blazen.
Dit rapport biedt een methodisch concept, het Intergenerationeel Contact Model, waarmee in Amsterdam twee projecten in gang zijn gezet. De samenwerking tussen een islamitische basisschool en een protestants verzorgingshuis geeft een extra dimensie aan dit onderzoek.

Onderzoekers

  • Anny de Gier

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: