Een mozaïek van het veen: waar kun je nog zover kijken!

Cultuurprofiel van het veenkoloniale gebied van de gemeenten Borger-Odoorn en Stadskanaal
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
Deze publicatie doet verslag van een onderzoek naar het cultuurprofiel van de veenkoloniale delen van de gemeenten Borger-Odoorn en Stadskanaal.

In visie- en planvorming in dorpen, steden en streken in Nederland wordt de laatste jaren keer op keer gesteld dat de sociale, fysieke en economische component met elkaar in evenwicht dienen te zijn. De goede voorbeelden op dit terrein zijn in de praktijk echter schaars. Het integrale planproces zoals gestart in de Veenkoloniën in Borger-Odoorn en Stadskanaal kan worden beschouwd als een voorbeeld van hoe het wél moet. In deze gemeenten zijn de diverse diensten gezamenlijk met externe adviseurs (uit de hoek van stedenbouw, landschap, verkeer, communicatie en sociaal) voortvarend aan de slag gegaan om een werkelijk integraal plan te ontwerpen voor de toekomst van de Veenkoloniën.

De sociale component is in dit planproces van meet af aan betrokken geweest. Samen met ambtenaren van welzijn, zorg, onderwijs, en cultuur heeft het Verwey-Jonker Instituut een analyse gemaakt van de betekenis van de lokale identiteit, de kwaliteit van de sociale relaties én de informele sociale infrastructuur in de beide gemeenten voor het samenleven in deze streek.

Onderzoekers

  • Astrid Huygen
  • Frans Spierings

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: