Een maatje op maat

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-97
Maatjesprojecten voor mensen die met de psychiatrie te maken hebben (gehad) of ouderen met psychosociale problemen kunnen worden gezien als een goede aanvulling op de bestaande hulpverlening aan deze groepen. Het maatjesschap gaat uit van een één-op-één relatie tussen een vrijwilliger en iemand die weinig contacten heeft vanwege psychiatrische of psychosociale beperkingen. Wekelijks ontmoeten ze elkaar voor de gezelligheid en om samen allerlei plezierige activiteiten te ondernemen.

In het rapport ‘Een maatje op maat’ worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar twee maatjesprojecten in Amsterdam. Beide projecten, Vriendendienst en De Schieman, richten zich op mensen die met de psychiatrie te maken hebben (gehad) en zelfstandig wonen. De Schieman heeft bovendien ook ouderen met psychosociale problemen als doelgroep.

In het onderzoek stonden vooral de ervaringen van de gebruikers met het maatjesschap, de ‘aanvragers’ genoemd, centraal: de betekenis ervan voor een aanvrager, wat het een aanvrager oplevert en welke bijdrage het levert aan de verbetering van de kwaliteit van zijn leven. Uit het onderzoek komt naar voren dat de ervaringen van aanvragers met het maatjesschap overwegend positief zijn. Voor een deel van de aanvragers heeft het wekelijkse bezoek van een vrijwilliger ook op de langere termijn effect en heeft het een positieve uitstraling op de kwaliteit van hun leven.

Een tweede deel van het onderzoeksrapport is gewijd aan de organisatorische aspecten van de maatjesprojecten. Aan de orde komen onder meer de voorwaarden voor een goede koppeling van aanvragers aan vrijwilligers en zorgen die er zijn rondom de voortgang van de projecten.

Onderzoekers

  • Petra KruiswijkExtern
  • Maria CorstensExtern
  • Leo WillemsExtern

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: