Een dorpsconciërge: Drie vliegen in één klap

Werkboek voor het opzetten van een voorziening Dorpsconciërge
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
Dit werkboek is bedoeld voor organisaties, die te maken hebben met de introductie van dorpsconciërges. Te denken valt aan gemeenten, re-integratiebedrijven, werkprojecten, zorginstellingen, dorpsorganisaties, welzijnsstichtingen, steunfuncties en woningbouwcorporaties.

Het werkboek geeft de gebruiker stapsgewijs handreikingen voor het opzetten van de voorziening.

In de voorbereidingsfase begint men met het identificeren van relevant beleid en financieringsmogelijkheden en het zoeken en organiseren van samenwerking tussen organisaties. Er moet een degelijk vooronderzoek naar de behoefte aan extra voorzieningen plaatsvinden. Het is ook nodig om vooraf de beschikbaarheid en geschiktheid van langdurig werklozen, die de dorpsconciërge functie in moeten vullen, in kaart te brengen.

In de ontwerpfase zal zullen de taak en de functie van de dorpsconciërge, die per situatie verschilt, op maat ingevuld moeten worden. De handleiding bevat hiervoor een checklist en omschrijft de bandbreedte van de mogelijkheden. De organisatorische inbedding en aansturing is een kwestie van samenwerking tussen minstens drie partijen: de gemeente, de dorpsorganisatie en organisaties, die zich met werk en werktoeleiding bezighouden.

In het werkboek staat een uitgebreid overzicht van mogelijke kostensoorten en financiering van zowel de opzet in projectvorm als de exploitatie van de voorziening. Verder zijn de zaken benoemd, die bij startfase van het project geformaliseerd moeten worden.

Is de voorziening operationeel, dan moet het functioneren ervan regelmatig bekeken worden. Daarnaast moeten de samenwerkende organisaties de ontwikkelingen in het overheidsbeleid en dus de financiering, als een vast punt op de agenda hebben staan. De praktijk heeft aangetoond, dat die context snel kan veranderen.

Deze publicatie is te bestellen bij Movisie.

Onderzoekers

  • Mart Schouten

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: