Een Brandwondenfonds

Onderzoeksverslag over de financiële knelpunten van mensen met brandwonden en de hiaten in de overheids- en verzekeringsregelingen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
De Brandwonden Stichting wil een ‘Brandwondenfonds’ oprichten om mensen met een laag inkomen financieel te steunen. De officiële instanties zorgen vanzelfsprekend voor de meeste hulpmiddelen, voorzieningen en tegemoetkomingen. Maar soms bieden de bestaande regelingen geen dekking. Als mensen zelf niet (financieel) de kosten kunnen dragen, wil het brandwondenfonds bijspringen. Behalve met financiële ondersteuning kan dat door voorzieningen in natura (zoals psychotherapie in samenspraak met verzekeraars).

Voor dit onderzoek heeft het Verwey-Jonker Instituut een enquête gehouden onder mensen met brandwonden en is gesproken met ervaringsdeskundigen. Het verslag biedt een overzicht van de overheids- en verzekeringsregelingen. Veel aandacht is besteed aan de veranderingen die door de nieuwe zorgverzekeringswet per 1 januari ontstaan. Het onderzoek levert verder een helder beeld van de verschillende niet vergoede kostenposten van de groep mensen met brandwonden.

Onderzoekers

  • Trudi Nederland
  • Esmy Kromontono
  • Marieke Wentink

Thema's

Deel deze publicatie op: