Dynamiek in drievoud

Onderzoek voor burgers, instellingen en overheden
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-98
Hoe kan onderzoek bijdragen aan zorgvernieuwing en informele zorg? Wat zijn ingrediënten van een samenhangend lokaal sociaal beleid? Op welke wijze zijn competenties van burgers te versterken?

Dit zijn enkele onderwerpen waarop het Verwey-Jonker Instituut zich in de vijf jaar van zijn bestaan heeft gericht. In deze periode heeft het instituut een grote expertise opgebouwd op het gebied van onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. De verhouding tussen overheid, instellingen en burgers is daarbij een belangrijk aspect, maar één perspectief staat voorop: het perspectief van de burgers. Zij zijn het immers die in het dagelijks leven de gevolgen voelen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en het afkalven van sociale verbanden. Maar zij zijn het ook die veerkracht en nieuw organisatievermogen laten zien.

Voor deze jubileumuitgave heeft het Verwey-Jonker Instituut artikelen gebundeld, wat een levendige presentatie van het onderzoek van de afgelopen vijf jaar oplevert. Ter afsluiting volgt een blik vooruit: hoe kan onderzoek inspelen op toekomstige problemen en prioriteiten op het gebied van welzijn en zorg?

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

Deel deze publicatie op: