Duldung

Nadere verkenning maatschappelijke participatie van uitgeprocedeerde asielzoekers in Duitsland
PublicatiesGepubliceerd op: 15-04-19
Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen recht meer op verblijf, maar kunnen ook niet altijd uitgezet worden. Deze groep verkeert vaak in een uitzichtloze situatie. In Duitsland biedt het ‘Duldung beleid’ de mogelijkheid aan uitgeprocedeerde asielzoekers om tijdelijk legaal in Duitsland te verblijven. KIS onderzocht hoe dit beleid in de praktijk werkt.

In 2018 voerde KIS een eerste verkenning van Duldung uit. We zochten uit wat de rechten en mogelijkheden tot maatschappelijke participatie van ‘Geduldeten’ zijn. Als vervolg op deze verkenning onderzochten we het beleid verder, op basis van vragen van beleidsmakers van een aantal Nederlandse gemeenten en enkele betrokken maatschappelijke organisaties werkzaam in de begeleiding van uitgeprocedeerde asielzoekers. Vragen zoals: welke mogelijkheden hebben Geduldeten in Duitsland op het gebied van wonen, opleiding en werk? En: wat is het perspectief op permanent verblijf? Hoe zien de mogelijkheden van Geduldeten in de praktijk uit? En wat zijn (bedoelde en onbedoelde) effecten van Duldung? We spraken met Duitse experts en raadpleegden aanvullend op de eerdere publicatie literatuur. De antwoorden op de gestelde vragen zijn te vinden in dit rapport.

Lees via deze link het artikel over het onderzoek.

ISBN 978-90-5830-933-4
14 pag
2019

Download via KIS

Onderzoekers

  • Kirsten TinnemansOnderzoeker
  • Marlinda van der HoffOnderzoeker

In samenwerking met

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: