Doelgroepenanalyse declaratiepraktijk medisch specialistische zorg

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-13

Doelgroepenanalyse declaratiepraktijk medisch specialistische zorg

Dr. J. van Erp
Mr. A.G. Mein

Volledige tekst (pdf)

2013

37 pag.

De Erasmus School of Law en het Verwey-Jonker Instituut hebben, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit, een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van en de bereidheid tot naleving van de declaratievoorschriften uit de Wet marktordening gezondheidszorg door het ziekenhuisbestuur en medisch specialisten. Het betreft een exploratief onderzoek, dat een impressie geeft van de registratie- en declaratiepraktijk. Het onderzoek is uitgevoerd in de tweede helft van 2012 aan de hand van documentstudie en vraaggesprekken met medisch specialisten, bestuurders en andere medewerkers van ziekenhuizen.

Deze publicatie is te downloaden via het Verwey-Jonker Instituut en de Nederlandse Zorgautoriteit.

http://www.nza.nl/

Thema's