Documentenanalyse B9 regeling mensenhandel

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
Nederland kent sinds 1988 een aparte regeling in de vreemdelingencirculaire voor slachtoffers van mensenhandel, de zogenaamde B9-regeling. Dit rapport analyseert de knelpunten in de uitvoering van de B9-regeling aan de hand van beschikbare documenten en jurisprudentie. Na een bespreking van de toepasselijkheid van de regeling op zich, volgt het rapport in grote lijnen de verschillende fasen van de regeling. Aparte aandacht wordt besteed aan de voorlichting en opvang van slachtoffers van mensenhandel. Het rapport sluit af met een korte analyse van de gesignaleerde knelpunten.

Onderzoekers

  • Marjan Wijers

Thema's

Deel deze publicatie op: