Diversiteit in Vakmanschap

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Hoe studenten zo op te leiden dat ze ongeacht achtergrond en socialisatie als hulpverlener in een multi-etnische beroeps-praktijk kunnen werken? Zodat ze in staat zijn om een brede groep ouders, kinderen en jongeren te begeleiden bij vragen en problemen die zich in de opvoeding en ontwikkeling voordoen?

Het rapport Diversiteit in Vakmanschap beschrijft hoe docenten van Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam het curriculum kritisch onder de loep hebben genomen en wat de resultaten daarvan zijn. Literatuurlijsten zijn gescreend, casuistiek en werkvormen vernieuwd. Dit alles met inbreng van experts uit onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk, met kritische studentenfeedback. Aandacht voor diversiteit kan structureel in het onderwijs verankerd worden en aansluiten bij de multi-etnische beroepspraktijk. Dit rapport geeft voorbeelden en aanbevelingen hoe diversiteitgevoelig onderwijs is te realiseren.

Wat is de Kenniswerkplaats Tienplus?

Opleiden met gevoel voor diversiteit

Veel migrantenouders met tieners ervaren een afstand tot opvoedvoorzieningen in Amsterdam. Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband tussen kennis, beleid en instellin-gen dat het bereik, de kwaliteit en toegankelijkheid van voorzieningen wil verbeteren. Partners zijn de gemeente Amsterdam (DMO), Vrije Universiteit, Hogeschool Inholland, SO&T Kwaliteit in opvoeden, Academische Werkplaats Publieke gezondheid GGD-AMC en het Verwey-Jonker Instituut (penvoerder). De Kenniswerkplaats wordt gefinancierd door ZonMw en de gemeente Amsterdam.

Onderzoekers

  • Pauline NaberHogeschool InHolland
  • Veerle Knippels

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: