Deskundigheidsbevordering voor WAO-belangenbehartigers

Een visie op de toekomst
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
In Deskundigheidsbevordering voor WAO-belangenbehartigers wordt verslag gedaan van het trainings- en scholingsaanbod voor kaderleden van de Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA). Het rapport bevat een overzicht van de deskundigheidsbevordering in drie provincies. Daarbij worden drie verschillende benaderingen van deskundigheidsbevordering onderscheiden: een beleidsstrategische variant, een samenwerkingsvariant en een ondersteuningsvariant. Van deze benaderingen worden de belangrijkste kenmerken en de gevolgde leerstijlen en methoden beschreven.

De auteurs beschrijven de consequenties die voortvloeien uit de drie benaderingen van deskundigheidsbevordering: voor de opzet van de deskundigheidsbevordering, de werkwijze, de rol van professionals en voor de positie van de vrijwillige medewerkers. Aangegeven wordt hoe deskundigheidsbevordering invulling kan geven aan belangenbehartiging en hoe de aanpak van training en scholing in de toekomst vorm kan krijgen.

Onderzoekers

  • Trudi Nederland
  • Marieke Wentink

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: