Denk aan sport!

Tips voor gemeenten die samenwerking willen stimuleren tussen maatschappelijke organisaties en sportverenigingen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Sport biedt mogelijkheden voor het bereiken van Wmo-doelstellingen. Het kan bijdragen aan prosociaal gedrag bij jeugdigen, het bevorderen van zelfvertrouwen en betere zelfregulatieve vaardigheden. Kortom: met sport kun je de zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van kwetsbare groepen bevorderen.

Zoals aan jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblemen, vrouwen in de opvang of mensen met een psychische beperking. Samenwerking tussen organisaties uit de sociale sector en sportverenigingen ligt daarom voor de hand. Hoe verbind je als gemeente deze werelden van professionals en vrijwilligers? En hoe kun je die samenwerking in stand houden? Deze folder beschrijft drie rollen die de gemeente kan vervullen of uitbesteden.

Zie ook: wmotogo.nl

Onderzoekers

  • Niels HermensSenior onderzoeker

Thema's

Deel deze publicatie op: