De waarde van WIJ

Casusonderzoek naar de kosten en baten van WIJ Dordrecht
PublicatiesGepubliceerd op: 07-02-22
Met WIJ Dordrecht zetten buurtbewoners en lokale maatschappelijke organisaties zich in om eenzaamheid en inactiviteit bij ouderen tegen te gaan in Crabbehof en Wielwijk in Dordrecht.

Activiteiten van WIJ Dordrecht draaien grotendeels op vrijwillige kracht, terwijl professionals vanuit de achtergrond bijspringen wanneer dat nodig is. De vraag is in hoeverre de investering van de gemeente rendeert in maatschappelijke en financiële baten.

In dit onderzoek, uitgevoerd door Verwey-Jonker Instituut, zijn zes verhalen rond deelnemers en vrijwilligers uitgediept, met behulp van het instrument Effectencalculator. De weging van maatschappelijke kosten en baten van WIJ Dordrecht valt positief uit. De verhalen van deelnemers en vrijwilligers laten zien dat er diverse preventieve mechanismen werkzaam zijn en de mogelijke besparingen zo groot zijn, dat de maatschappelijke investering in WIJ Dordrecht snel terugverdiend is.

Onderzoekers

  • Maarten Kwakernaak
  • Leyla Reches
  • Jochum Deuten

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: