De uitkomsten van de hulpverlening van MJD Groningen

Een onderzoek naar de ervaren baten en tevredenheid van de cliënten van de eerste opvang en het maatschappelijk werk
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
In hulpverleningsland wordt steeds meer nadruk gelegd op het meten van uitkomsten van interventies. Behalve voor verantwoording is het meten van uitkomsten ook een uitermate belangrijk middel voor praktijkinnovatie en kwaliteitsbevordering. Door het meten van ervaringen van cliënten wordt inzicht verkregen in succes- en faalfactoren van interventies, ofwel: wat zijn werkzame of juist contraproductieve elementen in de hulpverlening?

In opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Groningen is een onderzoek gedaan naar de ervaringen van de cliënten die dienst- en hulpverlening hebben ontvangen van de Eerste Opvang en het Maatschappelijk Werk van de stichting Maatschappelijke- en Juridische Dienstverlening (MJD) Groningen. In deel 1 van dit rapport worden de uitkomsten van de teams HOI, Zuid, Beijum-Lewenborg en Noord-West met elkaar vergeleken. Daarnaast worden de uitkomsten van MJD Groningen vergeleken met die van een referentiegroep van vijf andere AMW-instellingen in het land.

Tevens wordt in deel 2 een vergelijking gemaakt tussen het beeld dat de registratiecijfers van MJD Groningen oproepen en het provinciale en landelijke beeld van het Algemeen Maatschappelijk Werk.

Dit rapport is interessant voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in het werk en de cliënten van het algemeen maatschappelijk werk en MJD Groningen in het bijzonder.

Onderzoekers

  • Meta Flikweert
  • Jodi Mak
  • Esmy Kromontono
  • Willem Melief
  • G. van der Laan

Thema's

Deel deze publicatie op: