De stand van het boa-bestel

Eindrapport over het stelsel waarbinnen buitengewoon opsporingsambtenaren functioneren
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Dit rapport geeft een beeld van de stand van het boa-bestel anno 2013. Dat is het stelsel waarbinnen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) functioneren. Het stelsel is in 2010 herzien, met als doel de professionaliteit van de boa’s te verbeteren en de kwaliteit van de opsporing te verhogen.

In het kader van het onderzoek is het wettelijk en beleidskader gereconstrueerd en zijn casestudies uitgevoerd bij elf werkgevers. De bevindingen zijn afgezet tegen de literatuur en getoetst in vraaggesprekken met experts, beroeps- en belangenorganisaties.

Zie ook de Kamerbrief: samenhang in toezicht en handhaving in de openbare ruimte

Thema's

Deel deze publicatie op: