De staat van jeugdparticipatie in Nederland 2016

Resultaten online enquête 122 gemeenten en overzicht van goede voorbeeldpraktijken
PublicatiesGepubliceerd op: 07-09-16
De nieuwe Jeugdwet, ingegaan per 1 januari 2015, verlangt van gemeenten dat zij jeugdigen meer betrekken bij hun beleidsvorming. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil graag weten of dat lukt en vroeg het Verwey-Jonker Instituut dit te onderzoeken. We spraken met experts op het gebied van jeugdparticipatie over hun visie en of zij aansprekende voorbeelden konden benoemen. Deze informatie is verrijkt en verdiept met documentenanalyse en verdiepende interviews. Daarnaast ondervroegen we, net als in 2009 (Vandenbroucke et al, 2010), via een enquête 122 gemeenten naar jeugdparticipatie. Die resultaten zijn besproken met experts, vertegenwoordigers van praktijkvoorbeelden, beleidsmakers en jongeren(organisaties).

Het blijkt dat anno 2016 gemeenten meer en op ‘hogere niveaus’ aan jeugdparticipatie doen. Ze lijken zich te beseffen dat beleid maken niet meer zonder burgers kan. Er bestaan veel initiatieven en er is veel kennis over dit onderwerp. Door jeugdparticipatie op de landelijke agenda te zetten en te zorgen voor betere samenwerking, afstemming en communicatie tussen gemeenten kunnen grote stappen gezet worden om jeugdparticipatie een structurele en duurzame plek te geven in het gemeentelijk beleid. Met de resultaten van dit onderzoek wil het ministerie gemeenten die nog niet actief bezig zijn met jeugdparticipatie aansporen daar werk van te maken.

Onderzoekers

  • Jodi Mak
  • Rob Gilsing
  • Anna Wróblewska

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: