De schuldhulpverlening in Huizen

Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeentelijke schuldhulpverlening
PublicatiesGepubliceerd op: 24-03-15
Door de economische crisis hebben veel mensen hun baan verloren en staan veel koopwoningen onder water. Hierdoor zijn het niet alleen uitkeringsgerechtigden en minima die met schulden kampen, maar ook mensen met een modaal of dubbel modaal inkomen.

Schulphulpverleners krijgen zodoende te maken met zwaardere, meervoudige problematiek en een verschuiving in de doelgroep. In deze publicatie wordt duidelijk of de gemeente Huizen het hoofd heeft kunnen bieden aan deze complexere taken waarbij de hoofdvraag is: wordt de schuldhulpverlening van de gemeente Huizen doelmatig en doeltreffend uitgevoerd?

Onderzoekers

  • Jessica van den Toorn
  • Maxine van Bommel
  • Trudi Nederland

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: