De schuldhulpverlening in Franekeradeel

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 12-05-15

De schuldhulpverlening in Franekeradeel

Trudi Nederland
Maxine van Bommel
Jessica van den Toorn

Download

2015
ISBN 978-90-5830-680-7
32 pag.

Levert de schuldhulpverlening daadwerkelijk een bijdrage aan het oplossen van de (financiële) problemen van de inwoners van de gemeente Franekeradeel? Dat is de voornaamste vraag waarop het Verwey-Jonker Instituut antwoord zocht in een evaluatieonderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeentelijke schuldhulpverlening. De onderzoekers keken zowel naar de preventieve maatregelen als de daadwerkelijke uitvoering van de hulpverlening. De evaluatie gebeurde in opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Franekeradeel.

Onderzoekers

 • Jessica van den Toorn

Thema's

 • Armoede en schulden

  Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

  Meer over dit thema