De schuldhulpverlening in Franekeradeel

PublicatiesGepubliceerd op: 12-05-15
Levert de schuldhulpverlening daadwerkelijk een bijdrage aan het oplossen van de (financiële) problemen van de inwoners van de gemeente Franekeradeel?

Dat is de voornaamste vraag waarop het Verwey-Jonker Instituut antwoord zocht in een evaluatieonderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeentelijke schuldhulpverlening. De onderzoekers keken zowel naar de preventieve maatregelen als de daadwerkelijke uitvoering van de hulpverlening. De evaluatie gebeurde in opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Franekeradeel.

Onderzoekers

 • Trudi Nederland
 • Maxine van Bommel
 • Jessica van den Toorn

Thema's

 • Armoede en schulden

  Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: