De RSJ en zijn taken: rechtspraak, advies en toezicht

Evaluatie Tijdelijke Instellingswet Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
De RSJ en zijn taken bevat de uitkomsten van het evaluatieonderzoek naar de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Het Verwey-Jonker Instituut heeft de RSJ op verzoek van het WODC geëvalueerd. In hoeverre voert de RSJ zijn rechtsprekende, adviserende en toezichthoudende taak uit zoals beoogd door de wetgever? Doet de combinatie van deze verschillende taken recht aan de onpartijdigheid en onafhankelijkheid? En wat is het oordeel over de toekomst van de RSJ?

De onderzoekers behandelen in de publicatie achtereenvolgens de onderwerpen Rechtspraak, Advisering, Toezicht en Combinatie van taken. Ze sluiten af met de voor en nadelen van mogelijke scenarios waarbij de RSJ een, twee of drie taken heeft. Het onderzoek levert bouwstenen waarmee een beslissing genomen kan worden over het voortbestaan en de taken van de RSJ na 1 april 2005.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: