De rol van gezondheid bij inburgering van statushouders

Naar een optimale ondersteuning van statushouders met gezondheidsproblemen in het nieuwe inburgeringsstelsel
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 07-10-19
Gezondheidsproblemen komen bij statushouders heel veel voor, en hebben sterke invloed op het slagen van hun inburgering. Gezondheid van inburgeraars krijgt echter weinig aandacht in beleid, wet- en regelgeving. KIS onderzocht hoe gemeenten statushouders met gezondheidsproblemen optimaal kunnen ondersteunen bij het inburgeren.

Vooral psychische en psychosociale klachten zijn een barrière bij inburgering. Die komen vaak voor, hebben een sterke invloed op leerbaarheid en aanwezigheid in de les, en zijn meestal niet snel op te lossen. Met de nieuwe inburgeringswet die in 2021 van kracht wordt krijgen gemeenten de regie op inburgering en participatie van statushouders. Dit stelsel biedt kansen om statushouders vanuit een integrale aanpak – waarin ruimte is voor gezondheidsbelemmeringen – te helpen bij hun proces van integratie en participatie. Op basis van ons onderzoek formuleren we vier aanbevelingen voor gemeenten.

ISBN 978-90-5830-968-6
29 pag
2019

Download via KIS

Onderzoekers

In samenwerking met

Thema's

 • Inburgering nieuwkomers

  De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

  Meer over dit thema
 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp -met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek- te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: