De Prins Hendrik Stichting

Een onderzoek naar de behoefte aan een verzorgingstehuis voor oud-zeevarenden
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-96
De Prins Hendrik Stichting in Egmond aan Zee is een verzorgingshuis dat zich specifiek richt op oud-zeevarenden en/of hun partners die verzorging nodig hebben. Het verzorgingshuis is 75 jaar geleden opgericht voor ouderen uit de zeevaart, de visserij en de Koninklijke Marine.

Behalve oud-zeevarenden en hun partners worden er de laatste jaren ook inwoners uit Egmond die niet werkzaam zijn geweest in de zeevaart opgenomen. De Prins Hendrik Stichting constateerde dat de vraag om opname bij oud-zeevarenden terug loopt en wilde graag weten wat de redenen hiervan zijn. Het Verwey-Jonker Instituut is gevraagd een onderzoek te doen naar de behoefte aan een verzorgingshuis onder oud-zeevarenden en het Ministerie van VWS was bereid het onderzoek te financieren.

Uit het onderzoek blijkt dat er onder oud-zeevarenden en hun partners nog steeds behoefte is aan een specifiek op hen gericht verzorgingshuis, maar dat deze behoefte minder groot is dan het aantal verzorgingsplaatsen die nu aanwezig zijn. Het onderzoek doet aanbevelingen hoe de voorlichting over de Prins Hendrik Stichting meer doelgroepgericht aangepakt kan worden en op welke wijze een aantal verzorgingsplaatsen die nu bestemd zijn voor oud-zeevarenden een andere bestemming zouden kunnen krijgen.

Onderzoekers

  • Riki van Overbeek

Thema's

Deel deze publicatie op: