De positie van de politie

Een verkennende studie voor de strategische onderzoeksagenda politie
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
De samenleving is in de laatste decennia drastisch veranderd. En de politie veranderde mee. In de kern is vanzelfsprekend nog steeds sprake van een primaire rol in de handhaving van de rechtsorde, uit te splitsen in rechtshandhaving en handhaving van de openbare orde. Daarnaast kent de politie van oudsher de wettelijke taak noodhulp te verlenen.

In de laatste jaren is daaraan toegevoegd de functie van signalering en advisering. Deze nieuwe taak is tekenend voor de aard van de veranderingen in het veiligheidsveld. Het is al vele malen beschreven en nageschreven: de politie werkt binnen een steeds gecompliceerder veld van organisaties en instituties die iets van doen hebben met veiligheid. Wat ze niet zelf doet, kan de politie nog altijd aan anderen adviseren. De veranderde positie van de politieorganisatie is het onderwerp van deze studie.

Dit rapport beoogt een state of the art te bieden, een overzicht van bestaande kennis over ontwikkelingen op dit terrein. Er is een uitgebreide literatuur- en documentanalyse uitgevoerd, in aansluiting op de bestaande kennis van het team. Daarnaast zijn de positie van de politie en relevante onderwerpen besproken in interviews met deskundigen uit de wetenschap (vijf lectoren en hoogleraren) en de politiepraktijk (twee korpschefs) en in drie expertmeetings. Aan de expertmeeting namen lectoren (9) en programmamanagers (8) van de Politieacademie deel en enkele anderen die nauw betrokken zijn bij beleidsontwikkeling van de Politieacademie (3).

Onderzoekers

  • Hans BoutellierWetenschappelijk adviseur
  • Ronald van Steden
  • Arnt Mein
  • Inge Bakker
  • Wouter Roeleveld

Thema's

Deel deze publicatie op: