De pleger het huis uit

Knelpunten bij crisisinterventie en juridische mogelijkheden tot uithuisplaatsing van plegers van geweld binnenshuis
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
Steeds meer mensen beschouwen het als onrechtvaardig dat een slachtoffer van partnergeweld het huis uit moet vluchten of dat mishandelde kinderen door hun ouder uit huis worden geplaatst. Ook de teneur van politieke discussies over huiselijk geweld is dat degene die het geweld pleegt de woning moet verlaten, zodat het slachtoffer in de vertrouwde woonomgeving kan blijven. De juridische mogelijkheden om de pleger van geweld achter de voordeur de woning te doen verlaten zijn in Nederland echter beperkt. De vraag is actueel of hier, in navolging van andere Europese landen, ook in Nederland een wettelijke regeling voor moet komen. De politie heeft dan de mogelijkheid ten tijde van een crisis plegers van geweld uit hun woning te verwijderen.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft op verzoek van het ministerie van Justitie een verkennende studie verricht naar de knelpunten in de aanpak van huiselijk geweld ten tijde van een crisis. Bestaat er draagvlak voor het invoeren van een crisismaatregel uithuisplaatsing van de pleger van huiselijk geweld? Wat is de mening van politie, openbaar ministerie, reclassering, rechterlijke macht, advocatuur en maatschappelijke opvang?

Dit boek geeft inzicht in de veranderende aanpak bij de politie, openbaar ministerie en reclassering. Het beschrijft de knelpunten waar men tegenaan loopt in de aanpak van geweld achter de voordeur. Een maatregel tot uithuisplaatsing biedt voor de meeste knelpunten geen oplossing. Toch is een breed draagvlak te constateren voor een dergelijke maatregel onder de politie en andere partners die betrokken zijn bij de aanpak van geweld achter de voordeur.

Hoe deze crisismaatregel juridisch vorm moet krijgen is nog punt van discussie. Deze publicatie schetst een aantal mogelijkheden voor crisisinterventie en voor een infrastructuur van hulp en steun aan slachtoffers en plegers. Daarnaast gaat het onderzoek in op de juridische knelpunten en mogelijkheden om voor langere tijd de pleger van geweld de toegang tot de woning te ontzeggen.

Onderzoekers

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: