De methodiek Oranje Huis in uitvoering

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
In de zomer van 2009 werd de Oranje Huis methodiek ingevoerd bij de crisisopvang Alkmaar. De term Oranje Huis verwijst naar de herkenbaarheid en het zichtbare karakter van deze opvang: niet geheim, wel veilig. Daarnaast staat de Oranje Huis methodiek voor een systeemgerichte aanpak: de relatiedynamiek tussen de partners in de context van het gezin en de bredere familie of gemeenschap staat centraal. Het idee van een Oranje Huis komt voort uit jarenlange ervaring met opvang van vrouwen die vluchten voor geweld en na korte of lange tijd weer terugkeren. Juist omdat een deel van de vrouwen terugkeert is het werken aan een toekomst zonder geweld in die relatie van belang.

De methodiek beoogt in zes weken tijd inzicht te krijgen in de relatie en gezinsdynamiek. Uitgangspunt is dat de cliënt probleemeigenaar blijft en de hulpverlening de crisis (de druk) gebruikt om de cliënt in beweging te krijgen en samen te onderzoeken welke hulp en ondersteuning gewenst is. De periode van zes weken wordt afgesloten met een gezinsplan.

Het doel van deze procesevaluatie is inzicht te geven in de ervaringen met de methodiek Oranje Huis van cliënten, partners en medewerkers. In dit onderzoek staan drie vragen centraal: Hoe verloopt de uitvoering van de methodiek? Hoe beoordelen betrokkenen de methodiek? Behoeft de methodiek aanpassingen en zo ja, welke?

Onderzoekers

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: