De kwaliteit van de huisartsenzorg in Zuidoost Brabant

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-95
In 1995 hebben de NP/CF en het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek naar de kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit patiëntenperspectief in de regio Zuidoost-Brabant uitgevoerd. Opdrachtgever voor dit onderzoek was het RPCP Zuidoost-Brabant.

Uit het onderzoek blijkt dat de achterban van het RPCP Zuidoost-Brabant in grote lijnen positief oordeelt over de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio. Men is vooral positief over de bereikbaarheid van de praktijk, de informatie van de huisarts, de belangen behartigende rol van de huisarts, de aandacht die de huisarts aan de patiënt besteedt, het respecteren van de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt, de respectvolle bejegening en het zorgvuldig voorschrijven van medicijnen door de huisarts.Verbeteringen zijn volgens de achterban noodzakelijk ten aanzien van met name de vrijheid van huisartsenkeuze (o.a. de keuzemogelijkheid voor een homeopathische huisarts), de overdracht van medische gegevens in waarneming, de toegankelijkheid en inrichting van de huisartsenpraktijk, de kennis van de huisarts over langdurige/chronische aandoeningen, de informatie van de huisarts over patiëntenorganisaties en de continuïteit van zorg.

Het onderzoek is afgerond met conclusies en beleidsaanbevelingen. Het RCCP Zuidoost-Brabant en de DHV Zuidoost-Brabant hebben de beleidsaanbevelingen in dit rapport onderschreven en zijn in overleg over concrete activiteiten om de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio nog verder te verbeteren.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • A. Bijl

Thema's

Deel deze publicatie op: