De kwaliteit van de huisartsenzorg in Zeeland

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-96
In opdracht van het Patiënten/Consumenten Platform Zeeland (P/CP) is in 1995 in Zeeland de kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit het patiëntenperspectief beoordeeld. Daarbij werd gebruik gemaakt van een kwaliteitssysteem dat tegelijkertijd in zeven regio’s is geïmplementeerd. Ondersteuning is daarbij geboden door de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NPCF) in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut. Met behulp van verschillende instrumenten is de achterban van het P/CP geraadpleegd.

Bij de meeste aspecten geven de respondenten een positief oordeel over de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio. De respondenten zijn vooral positief over de telefonische bereikbaarheid, het in begrijpelijke taal informeren van de patiënt, de informatie vooraf over onderzoek en behandeling, de aandacht die de huisarts aan de patiënt besteed en de bejegening van de patiënt.

Verbeteringen zijn volgens de respondenten noodzakelijk ten aanzien van onder andere de vrije keuze van de huisarts, de informatieoverdracht van de medische gegevens bij waarneming, de toegankelijkheid van de praktijkruimtes voor rolstoelgebruikers, het comfort van de wachtruimte, de informatie over de mogelijkheid van een dubbel-consult, het afgeleid zijn van de huisarts tijdens een afspraak, informatie over wat te doen bij klachten over de huisarts en het overleg tussen de huisarts en de specialist.

De rapportage sluit af met een aantal aanbevelingen, die voor het P/CP Zeeland aanleiding zijn om in overleg met de District Huisartsen Vereniging initiatieven te nemen ter verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • A. Bijl

Thema's

Deel deze publicatie op: