De kwaliteit van de huisartsenzorg in Twente

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-96
Het Patiënten/Consumenten Platform (P/CP) Twente nam in 1995 deel aan de implementatie van het kwaliteitssysteem huisartsenzorg vanuit het patiëntenperspectief. Ondersteuning is daarbij geboden door de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NPCF) in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut.

Op basis van een veelheid aan gegevens over de ervaringen van gebruikers, leden van ouderenorganisaties, algemene patiënten/consumentenorganisaties en categoriale patiëntenorganisaties, met de huisartsenzorg in Twente wordt een beeld geschetst van de kwaliteit van de huisartsenzorg zoals die door patiënten/consumenten ervaren wordt.

In grote lijnen wordt de kwaliteit van de huisartsenzorg in Twente als goed of voldoende beoordeeld. Maar er worden door de gebruikers ook verschillende verbeteringen noodzakelijk gevonden. Deze hebben deels betrekking op de huisartsenpraktijk en deels op de huisarts zelf.

Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen, die voor het P/CP Twente aanleiding zijn om in overleg met de Districts Huisartsen Vereniging initiatieven te nemen ter verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • A. Bijl

Thema's

Deel deze publicatie op: