De kwaliteit van de huisartsenzorg in Stedendriehoek

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-95
In 1995 heeft het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met de NP/CF het kwaliteitssysteem huisartsenzorg in zeven regio’s ingevoerd. Ook in de regio Stedendriehoek is in opdracht van het RPCP Stedendriehoek de kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit het patiëntenperspectief beoordeeld. In de projectgroep, die het project mede vorm gaf, waren ook leden van de District Huisartsen Vereniging vertegenwoordigd.

Uit het onderzoek blijkt dat de achterban van het RCPC Stedendriehoek in grote lijnen positief oordeelt over de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio. De respondenten zijn vooral positief over de informerende taak van de huisarts, de bejegening door de huisarts, de telefonische bereikbaarheid en de aandacht die de huisarts aan hen besteed.

Verbeteringen zijn volgens de respondenten noodzakelijk ten aanzien van de vrijheid van artsenkeuze, de overdracht van medische gegevens in de waarneming, de toegankelijkheid en inrichting van de praktijk, de deskundigheid ten aanzien van chronische aandoeningen, de informatie die men krijgt over de huisartsenpraktijk en het overleg tussen huisarts en specialist.

Het RCPC Stedendriehoek en de DHV zien de beleidsaanbevelingen als een goed uitgangspunt om in overleg te gaan over concrete initiatieven om de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio te verbeteren.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • A. Bijl

Thema's

Deel deze publicatie op: