De kwaliteit van de huisartsenzorg in Limburg

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-96
De Vereniging van Patiënten/Consumentenorganisaties in Limburg (PCL) heeft in 1995 deelgenomen aan de implementatie van het kwaliteitssysteem huisartsenzorg vanuit het patiëntenperspectief. Dit is een gezamenlijk project van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF) en het Verwey Jonker Instituut.

In Limburg heeft het PCL als opdrachtgever voor het project opgetreden. Vertegenwoordigers van de District Huisartsen Vereniging hebben naast vertegenwoordigers van de verschillende secties van de PCL aan de werkzaamheden van de projectgroep deelgenomen. Op basis van een veelheid aan gegevens over de ervaringen van gebruikers (met name leden van algemene patiënten/consumentenorganisaties, organisaties van GGZ cliënten en categoriale patiëntenorganisaties) met de huisartsenzorg in Limburg wordt een beeld geschetst van de kwaliteit van de huisartsen-zorg, zoals die door patiënten/consumenten ervaren wordt.

In grote lijnen wordt de kwaliteit van de huisartsenzorg in Limburg als goed of voldoende beoordeeld. Maar er worden door de gebruikers ook verschillende verbeteringen noodzakelijk gevonden. Deze hebben deels betrekking op de huisartsenpraktijk en deels op de huisarts zelf.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • A. Bijl

Thema's

Deel deze publicatie op: