De kwaliteit van de huisartsenzorg in Gooi en Vechtstreek

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-94
Leden van patiëntenorganisaties aangesloten bij het regionaal Platform Patiëntenorganisaties Gooi en Vechtstreek oordelen in grote lijnen positief over de kwaliteit van de huisartsenzorg in deze regio. Dat geldt evenzeer voor een steekproef van niet-georganiseerde patiënten en consumenten. Met name de bejegening van de patiënt, het respecteren van de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de patiënt, de informatiebereidheid en de beschikbaarheid van de huisartsen worden positief beoordeeld.

Verbeteringen zijn volgens een aantal respondenten noodzakelijk ten aanzien van de vrijheid van artsenkeuze (de mogelijkheid om te kiezen voor een huisarts met een homeopathische belangstelling of een vrouwelijke huisarts), de telefonische bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de inrichting van de huisartsenpraktijk, het tijdig verwijzen door de huisarts en het overleg met en het informeren van de patiënt na doorverwijzing.

Er zijn niet of nauwelijks verschillen tussen de oordelen van de respondenten van het RPP en de niet-georganiseerde respondenten. De respondenten afkomstig van de categoriale organisaties zijn in het algemeen kritischer in hun oordeel dan de andere respondenten.

Het rapport wordt afgesloten met enkele aandachtspunten welke in het overleg tussen het regionale platform en de huisartsenvereniging onderwerp van bespreking zullen zijn.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen

Thema's

Deel deze publicatie op: