De kwaliteit van de huisartsenzorg in Flevoland

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-96
In 1995 nam het Regionaal Patiënten/Consumenten Platform (RPCP) Flevoland deel aan de implementatie- van het kwaliteitssysteem huisartsenzorg vanuit het patiëntenperspectief. Dit was een gezamenlijk project van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF) en het Verwey Jonker Instituut. In de regio Flevoland trad het RPCP op als opdrachtgever.

Op basis van een veelheid aan gegevens over de ervaringen van gebruikers (met name leden van algemene patiënten/consumenten-organisaties, organisaties van GGZ cliënten en categoriale patiëntenorganisaties) met de huisartsenzorg in Flevoland wordt een beeld geschetst van de kwaliteit van de huisartsenzorg, zoals die door patiënten/consumenten ervaren wordt.

In grote lijnen wordt de kwaliteit van de huisartsenzorg in Flevoland als goed of voldoende beoordeeld. Maar er worden door de gebruikers ook verschillende verbeteringen noodzakelijk gevonden. Deze hebben deels betrekking op de huisartsenpraktijk en deels op de huisarts zelf. Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen, die voor het RPCP Flevoland aanleiding is om in overleg met de District Huisartsen Vereniging initiatieven te nemen ter verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • A. Bijl

Thema's

Deel deze publicatie op: