De kwaliteit van de huisartsenzorg in Delft Westland Oostland

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-95
In 1995 heeft het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met de NP/CF het kwaliteitssysteem huisartsenzorg in zeven regio’s ingevoerd. Ook in de regio Delft Westland Oostland is in opdracht van het RPCP Delft Westland Oostland (DWO) de kwaliteit van de huisartsenzorg vanuit het patiëntenperspectief beoordeeld. In de projectgroep, die het project mede vorm gaf, waren ook leden van de District Huisartsen Vereniging Westland, Schieland en Delft vertegenwoordigd.

Uit het onderzoek blijkt dat de achterban van het RCPC PWO in grote lijnen positief oordeelt over de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio. De respondenten zijn vooral positief over de informerende taak van de huisarts, de bejegening door de huisarts, de telefonische bereikbaarheid en de aandacht die de huisarts aan hen besteed.

Verbeteringen zijn volgens de respondenten noodzakelijk ten aanzien van de vrijheid van artsenkeuze, de overdracht van medische gegevens in de waarneming, de toegankelijkheid en inrichting van de praktijk, de deskundigheid ten aanzien van chronische aandoeningen, de informatie die men krijgt over de zelfhulpgroepen en patiëntenorganisaties, het informeren over dubbel-consult en het overleg tussen huisarts en specialist.

Het RCPC DWO en de DHV zien de beleidsaanbevelingen als een goed uitgangspunt voor gezamenlijke initiatieven ter verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio.

Onderzoekers

  • Dick Oudenampsen
  • A. Bijl

Thema's

Deel deze publicatie op: