De kunst van effectieve belangenbehartiging door de patiënten- en cliëntenbeweging

De praktijk
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
In dit rapport staat de praktijk van belangenbehartiging door patiënten- en cliëntenorganisaties centraal. Effectieve belangenbehartiging gaat over het realiseren van concrete verbeteringen in de dagelijkse leefwereld van patiënten en cliënten. De onderzoekers gingen langs zes patiënten- en cliëntenorganisaties en kwamen negentien ‘best practices’ op het spoor. Het zijn voorbeelden van effectieve belangenbehartiging in onder andere de gezondheidszorg, de wetenschap en de politiek. De beschrijvingen in dit rapport volgen het proces van belangenbehartiging in drie fasen: de planning, de uitvoering en de afronding.

De terugkerende vraag in dit onderzoeksverslag is of er in de praktijk sprake is van effectieve belangenbehartiging en welke lessen Nederlandse patiënten- en cliëntenorganisaties kunnen trekken uit de beschreven ‘best practices’. De voorbeelden laten zien dat de praktijk van belangenbehartiging genuanceerd en veelkleurig is. Tegelijkertijd leidt het onderzoek tot vragen over de strategiekeuze van patiënten- en cliëntenorganisaties. Alternatieve, verrassende acties komen nauwelijks in het handelingsrepertoire voor. De auteurs benadrukken de noodzaak van flexibel strategisch denken en handelen om in de huidige tijd als belangenorganisatie succesvol te kunnen opereren.

Tegelijkertijd met dit onderzoeksrapport is in juni 2004 verschenen: de ‘Handleiding effectief belangen behartigen.’

Onderzoekers

  • Trudi Nederland
  • Jan Willem Duyvendak

Met medewerking van

  • Margaret Brugman
  • Dick Oudenampsen

Thema's

Deel deze publicatie op: