De kracht van de lokale samenleving

Sociale kwaliteit en capaciteit: het perspectief van bewoners en de opgave voor professionals en instituties
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-02
Om aan de kracht van de lokale samenleving recht te doen staat in deze brochure het bewonersperspectief centraal. Vandaaruit zijn de auteurs op zoek gegaan naar de betekenis van sociale kwaliteiten en capaciteiten.

Aan de hand van de “regeneration” praktijk en de “Asset-Based Community Development” belichten zij hoe potenties in de lokale samenleving voluit kunnen worden benut. Voor sociale beroepen vereist het recht doen aan aanwezige kwaliteiten en capaciteiten een andere benadering van professionaliteit. Het gaat daarbij om een nieuw evenwicht tussen nabijheid en interventie, waarbij deskundigheid de werker ondersteunt, zonder het contact met bewoners en burgers te belemmeren.

Aansluiting bij het eigen vermogen van mensen heeft ook consequenties voor instituties en overheden: het vraagt om randvoorwaarden die het bepleite bewonersperspectief niet in de weg staan. Hoe treedt men vanuit het institutionele perspectief de kracht van de lokale samenleving tegemoet? Dat is een vraag die steeds terugkeert in discussies overinteractieve beleidsvorming en over de inhoudelijke onderbouwing van de zogenoemde sociale pijler in het grotestedenbeleid. De brochure besluit met twee voorbeelden van praktijken, waarin aan een participatieve benadering concreet invulling is gegeven.

Onderzoekers

  • Ad Raspe
  • Gui van Hooijdonk
  • J. VanschorenExtern

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: