De improvisatiemaatschappij

Over de sociale ordening van een onbegrensde wereld
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
De improvisatiemaatschappij werpt een nieuw licht op de complexiteit van de huidige samenleving. Velen ervaren chaos en onoverzichtelijkheid. Er heerst onbehagen onder burgers en er is onzekerheid bij bestuurders. Het lijkt aan perspectief te ontbreken. Maar misschien zien we wel iets over het hoofd?! Hans Boutellier levert een realistische en inspirerende voorstelling van de sociale ordening van een onbegrensde wereld. Het boek gaat over identiteit en woede, waarden en normen, participatie en integratie. Het resulteert in een constructieve visie op de samenhang en de morele uitgangspunten van de hedendaagse samenleving.

 

De improvisatiemaatschappij is bestemd voor politici en politicologen, bestuurders en bestuurskundigen, sociaal werkers en sociologen, beleidsambtenaren, magistraten, politieleiders, studenten en betrokken burgers – eenieder die zich bekommert om de toestand in de samenleving en daarin een wetenschappelijk geïnformeerde rol wil spelen.

Auteursinformatie
Hans Boutellier is algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar Veiligheid & burgerschap aan de VU Amsterdam. Hij heeft talloze publicaties op zijn naam over publieke moraal, criminaliteit en veiligheid; eerdere boeken werden vertaald in het Engels en Frans.

Dit boek is te bestellen via

Boom uitgevers Den Haag

Onderzoekers

  • Hans BoutellierWetenschappelijk adviseur

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

    Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: