De gouden stadsregels. Op weg naar moreel burgerschap

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04

De gouden stadsregels. Op weg naar moreel burgerschap


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Drs. Sandra ter Woerds
Dr. Sima Nieborg

Volledige tekst (pdf)

2004

ISBN 9058301656
83 pag. €Â 7,-

Meer informatie over de handleiding Gouden Stadsregels

Meer informatie over de cd rom Werken met Gouden Stadsregels

Naar het persbericht

Product- en procesevaluatie van de implementatiefase van het project gouden stadsregels van de gemeente Gouda

Al enige tijd voordat het landelijk debat over sociale en individuele veiligheid losbarstte, onderzocht de gemeente Gouda de veiligheid in de stad. Conclusie: Gouda kan veiliger. En wel door normen te stellen en de sfeer van onverschilligheid en afzijdigheid te doorbreken. Dit bleek het startsein voor een stadsbrede discussie over de mores van de stad. De inwoners van Gouda kozen 10 Gouden Stadsregels die moesten bijdragen aan een schone, veilige en aangename stad.

Deze publicatie blikt terug op de campagne waarmee de Gouden Stadsregels onder de aandacht van burgers en instellingen zijn gebracht. Worden de regels gekend, herkend en erkend? Verandert het normstellend handelen en spreekt men elkaar aan op de regels?
De uitkomsten van het onderzoek laten zien welke condities stimulerend en uitnodigend zijn om moreel burgerschap te laten groeien. Met deze evaluatie verschijnt gelijktijdig, onder de titel ‘Werken met Gouden Stadsregels’, een cd-rom met documentatie over de Goudse aanpak en een handleiding voor welzijnsinstellingen en gemeentebesturen die ook stadsregels willen opstellen.

vitaliteit/publicaties/lokaal_sociaal_beleid/handleiding_gouden_stadsregels, vitaliteit/publicaties/lokaal_sociaal_beleid/werken_met_gouden_stadsregels, actueel/persberichten/2004/tien_gouden_stadsregels_geen_wondermiddel__wel_veelbelovend_initiatief

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: